Jozwiak Loader
Aktualności
Powrót do listy
Grant z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Grant z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informujemy, iż nasza firma otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 94 141,32 zł, udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.