Jozwiak Loader

Czteropunktowy standard inspekcji

Czteropunktowy standard inspekcji opracowany przez ASTM, nr D5430-13(2017) stanowi zbiór metod testowania oraz wizualnej oceny tkanin podczas procesu inspekcji. Ze względu na jego praktyczny aspekt, kompletność oraz ogólnoświatowe uznanie jest jednym z najpowszechniej stosowanych standardów w procesach inspekcji tkanin.

W czteropunktowym standardzie inspekcji tkanin, maksymalnie cztery punkty mogą zostać przydzielone pojedynczemu defektowi jak również jednemu metrowi bieżącemu tkaniny (niezależnie od liczby defektów w tym fragmencie tkaniny).

KLASYFIKACJA DEFEKTÓW

Zidentyfikowane defekty/błędy otrzymują określoną liczbę punktów zależną od ich długości oraz dotkliwości.

Rozmiar defektu (mm)

Punkty

Do 75mm 1 punkt
75mm > 150mm 2 punkty
150mm> 230mm 3 punkty
Więcej niż 230mm 4 punkty

 

Dziury i rozdarcia oceniane są na podstawie ich rozmiaru.

Dziury i rozdarcia –

– największy z wymiarów (mm)

Punkty

Do 25mm 2 punkty
Ponad 25mm 4 punkty

 

OBLICZANIE PUNKTACJI

Podczas procesu inspekcji partii,  konieczne jest wyliczenie liczby punktów przypadających na 100 metrów kwadratowych tkaniny, by możliwe było ustalenie czy dana rolka/partia towaru spełnia kryteria jakościowe. Formuły służące do wyliczania tej punktacji prezentują się następująco:

Dla poszczególnej rolki/beli tkaniny:

Punkty na 100 metrów kwadratowych = Suma punktów przydzielonych rolce x 100000 / Liczba metrów bieżących poddanych inspekcji x Szerokość tkaniny (mm)

Na przykład: Rolce tkaniny o długości 100 metrów i szerokości 150cm zawiera następujące błędy.

Defekt

Kalkulacja

Punkty

7 defektów do 75mm długości 7 x 1 7 punktów
4 defektów od 75 do 150mm długości 4 x 2 8 punktów
2 defektów od 150 do 230mm długości 2 x 3 6 punktów
1 defekt ponad 230mm długości 1 x 4 4 punkty
1 dziura powyżej 25mm długości 1 x 4 4 punkty

Suma punktów za wszystkie defekty

29 punktów

W związku z czym,

Punkty / metr kwadratowy

(28 x 100000)
/
(1500 x 100) =
= 19 punktów

Każdy z wykrytych błędów powinien być traktowany jako niezależny defekt, nawet jeśli błędy występujące koło siebie mają taką samą charakterystykę. Pojedynczy defekt może otrzymać maksymalnie 4 punkty karne. Również jeden metr bieżący może otrzymać maksymalnie 4 punkty, niezależnie od liczby wykrytych w jego ramach błędów.

Błędom o charakterze ciągłym, taki jak zmieniający się odcień koloru, nieregularności w wykończeniu, przekoszenie, itp. powinno przydzielać się maksymalną liczbę 4 punktów w każdym metrze bieżącym ich występowania. Błędy obejmujące swym zasięgiem całkowitą szerokość wstęgi tkaniny również powinny otrzymać 4 punkty.

Defekty powinny być oznaczone (markerami, wstążkami, itp.) w miejscu ich wystąpienia ze znacznikiem umieszczonym w krajce. Wszystkie błędy, wraz z lokalizacją oraz liczbą punktów powinny być odnotowane w raporcie z inspekcji tkaniny. Szerokość wstęgi tkaniny powinny być sprawdzana minimum trzykrotnie podczas inspekcji i jej wymiar również odnotowany w raporcie. Dostawca tkaniny powinien oferować rekompensatę za występujące błędy w ilości 1 metra bieżącego za 8 karnych punktów.

Partie tkaniny, którym przydzielono liczbę punktów przekraczającą poniższe limity, traktowane są jako drugiego gatunku i nie dopuszczane do wysyłki.

Opis

Dopuszczalna liczba punktów

w rolce tkaniny

Dopuszczalna liczba punktów

w partii tkaniny

Wełny czesankowe/zgrzebne
Tkaniny na krawiectwo miarowe
Tkaniny syntetyczne
Wiskoza
Twill
24 punkty
na
100 metrów kwadratowych
18 punktów
na
100 metrów kwadratowych
Sztruks/Aksamit
Flanela
Tkaniny z elastanem
Dobby, Żakard
Jedwab
Dzianiny podstawowe
30 punktów
na
100 metrów kwadratowych
24 punkty
na
100 metrów kwadratowych
Dzianiny specjalistyczne 36 punktów
na
100 sq. meters
30 punktów
na
100 metrów kwadratowych
Len
Mieszanki lnu
Mieszanki wiskozy
48 punktów
na
100 metrów kwadratowych
38 punktów
na
100metrów kwadratowych

Pojedynczna rolka nie powinna zostać uznana za tkaninę pierwszej jakości w przypadku otrzymania liczby punktów na 100 metrów kwadratowych przekraczających powyższe limity.

Procedura inspekcji tkanin w ramach standardu czteropunktowego obejmuje następujące kroki:

  1. Inspekcji poddane powinno być minimum 10% z ilości całkowitej dla danej partii tkaniny.
  2. Nawet w przypadku małych zamówień, przynajmniej jedna rolka dla każdego koloru musi zostać poddana inspekcji.
  3. Konkretne rolki powinny zostać wyselekcjonowane do inspekcji.
  4. Rolki umieszczane są w urządzeniach i poddawane inspekcji.
  5. Kontroler jakości powinien posiadać zatwierdzony wzorzec tkaniny służący jako referencja do porównywania z kontrolowaną partią tkaniny.
  6. Zmierzona zostaje szerokość tkaniny. Ucięte zostaje początkowe 15cm na całej szerokości wstęgi tkaniny. Lewa i prawa strona tego wycinka zostaje oznaczona i służy do porównywania odcienia koloru co 50m kontrolowanej partii. Początek i koniec rolki porównywane są również pod katę szerokości oraz odcienia koloru.
  7. Inspekcja powinna odbywać się przy dobrym oświetleniu i w tempie wystarczająco wolnym, by uniknąć niezauważenia występujących defektów.
  8. Kontrola uwzględniać powinna występowanie nierówności czy przekoszeń wzoru.
  9. Defekty powinny zostać oznaczone markerem na krajce, w ramach konieczności oznaczone kredą w miejscu wystąpienia.