Jozwiak Loader

Próbki wysyłkowe

Staramy się aby tkanina jak najbardziej była zbieżna z wytycznymi składanymi przy zamówieniu.

Przystępując do produkcji tkanin dedykowanych dbamy o to by wszystkie parametry odpowiadały właściwościom wcześniej ustalonym z klientem. Dokładnie kontrolujemy nasze produkty pod kątem jakości jak i kompatybilności koloru. Na życzenie klienta wysyłamy próbki wysyłkowe (1-4 m) danej tkaniny w celu dokonania jej oceny lub przetestowania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy próbką a wzorem albo życzeniem klienta nadal jest możliwe wprowadzenie zmian do zamówienia, tak aby w jak najwyższym stopniu spełniał wszystkie wymagania.