Jozwiak Loader

Inspekcje uzupełniające

Inspekcje uzupełniające to końcowy i istotny etap kontroli jakości naszych tkanin

Procesy, które pomagają nam zachować najlepszą jakość naszych tkanin to:

-kontrola przeciw przesunięciu wzoru tkaniny na szerokości wstęgi, tzw. „przekoszenie”,
-kontrola jakości koloru na szerokości wstęgi, polegająca na porównaniu obu krańców wstęgi, zazwyczaj 0-10 cm vs. 140-150 cm,
-kontrola jakości koloru na długości wstęgi: początek vs. środek vs. koniec, długość wstęgi w zależności od rodzaju tkaniny wynosi 50-100mb.,
-ręczny test odporności koloru na sucho i mokro, polegający na potarciu testowanej tkaniny specjalnym białym materiałem i sprawdzenie czy kolor nie barwi,
-testowanie podatności tkaniny na tzw. „gofrowanie”, czyli kurczenie się włókien podczas prasowania. Objawia się to pojawieniem struktur w kształcie bąbli lub fal pod wpływem temperatury w czasie prasowania albo bezpośrednio po ostygnięciu.